Xalq ta’limi vazirligining axborot tizimlari va axborot resurslari targ'iboti bo'yicha seminar-treninglar

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2022 yil 9-iyundagi 04-558 sonli topshirig’iga  asosan Amudaryo  tumani  Xalq ta’limi bo’limiga qarashli 6-86-sonli umumta’lim maktablari o’qituvchilariga va o'quvchilariga “ Xalq ta’limi vazirligining axborot tizimlari va  axborot resurslari” bo’yicha   tasdiqlangan reja grafikga asosan seminar trening o’tkazildi.  Seminar trening davomida maktab.uz , edukids,  Kitob.uz, educare.uzedu.uz, idea.uzedu.uz, artshop.uzedu.uz   shuningdek smartland.maktab.uz  , “Duolingo” dasturiy maxsuloti, "Bir million dasturchi"loyihasi va internetdan to'g'ri va sifatl foydalanish bo'yicha tanishtirish ishlari olib borildi.